Rejestracja on-line

StartRejestracja on-line
Rozwiń


REJESTRACJA ON-LINE

Szanowni Państwo!

Rejestracja na Zjazd odbywa się on-line. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Zjeździe, powinna się zarejestrować. Dokonanie płatności oraz przesłanie streszczenia jest możliwe tylko po uprzednim dokonaniu rejestracji.

Rezerwacji noclegów dokonują Państwo niezależnie od rejestracji na Zjazd. Szczegóły w zakładce „Zakwaterowanie”.

Podczas rejestracji można wykupić udział osoby towarzyszącej. Osoba towarzysząca jest uprawniona tylko do udziału w imprezach towarzyszących i nie otrzymuje materiałów konferencyjnych.

Opłata za uczestnictwo:

  • zgłoszenie do dnia 30 czerwca 2020r. – 550,-zł
  • zgłoszenie do dnia 15 lipca 2020r. – 700,-zł
  • zgłoszenie po 15 lipca 2020r. i na miejscu – 850,-zł


Opłata za studenta:

  • bez udziału w imprezach towarzyszących – 150,-zł
  • z udziałem w imprezach towarzyszących – 350,-zł

Opłata za osobę towarzyszącą – 250,-zł

Opłata za osobę towarzyszącą zostanie doliczona do sumy opłaty rejestracyjnej.

O wysokości opłaty uczestnictwa decyduje termin dokonania wpłaty.

Opłatę za udział w Zjeździe należy uiścić przelewem bankowym.

Elektroniczny system zgłoszeniowy wyśle do Państwa potwierdzenie rejestracji, które zawierać będzie link umożliwiający późniejszą modyfikację Państwa danych zgłoszeniowych oraz zgłoszenie streszczenia zjazdowego