Komitet Naukowy

StartKomitet Naukowy
Rozwiń

Przewodniczący: prof. Marek Grzybiak, M.D., Ph.D.

Wiceprzewodniczący: prof. Jerzy Kaleczyc, M.D., Ph.D
Wiceprzewodniczący: prof. Jerzy Walocha, M.D., Ph.D

CZŁONKOWIE:

prof. Grzegorz Bajor, MD, PhD
prof. Małgorzata Bruska, MD, PhD
prof. Franciszek Burda, MD, PhD
prof. Bogdan Ciszek, MD, PhD
prof. Adam Kosiński, MD, PhD
prof. Przemysław Kowiański, MD, PhD
prof. Janusz Moryś, MD, PhD
prof. Michał Polguj, MD, PhD
prof. Mirosław Topol, MD, PhD

Kontakt
anatom@gumed.edu.pl