Komitet Organizacyjny

StartKomitet Organizacyjny
Rozwiń
02_komitet_org_obrazek.jpg


PRZEWODNICZĄCY: Prof. dr hab. med. Janusz Moryś

WICEPRZEWODNICZĄCY:Dr hab. Ilona Klejbor

SEKRETARZE: Dr Jerzy Dziewiątkowski, Mgr Ewa Kiszka

CZŁONKOWIE: Dr hab. Ewa Badowska-Szalewska
Mgr Ewelina Czuba
Mgr Adriana Ebertowska
Dr hab. Adam Kosiński
Dr hab. Przemysław Kowiański
Dr hab. Beata Ludkiewicz
Dr Katarzyna Majak
Mgr Natalia Melka
Mgr Sylwia Scisłowska
Dr Justyna Sidor-Kaczmarek
Dr Jan Henryk Spodnik
Dr hab. Sławomir Wójcik