XXXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

StartXXXIV Międzynarodowy Kongre...
Rozwiń

Drogie Koleżanki i Koledzy,

01_zaproszenie_obrazek.jpg
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność zaprosić Państwa na XXXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, który odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2020 roku w Gdańsku. Tematyka zjazdu będzie obejmowała szeroki zakres zagadnień anatomicznych, które, mimo upływu lat, są wciąż przedmiotem badań. Językiem zjazdu będzie język polski i angielski. Program zjazdu będzie obejmował wykłady plenarne oraz tradycyjnie – wystąpienia ustne i sesje plakatowe. Streszczenia zjazdowe ukażą się w formie pamiętnika zjazdowego. Zjazd zorganizowany będzie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Czas zjazdu przypada na początek sezonu urlopowego. Mam więc nadzieję, że nasz nadmorski klimat udzieli się uczestnikom zjazdu, którzy, po naukowych obradach z radością spędzą czas na naszym pięknym morzem. Ze swej strony organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zjazd okazał się być nie tylko owocnym i wartościowym ale i również przyjemnie spędzonym czasem.

Wszystkie informacje związane ze zjazdem tj. opłaty wpisowe, terminarz zgłoszeń i wpłat oraz rezerwacji znajdują się na stronie zjazdowej.

Prof. Janusz Moryś
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego