XXXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

StartXXXIV Międzynarodowy Kongre...
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, po uzyskaniu zgody Prezesa PTA termin zjazdu zostaje przesunięty na przyszły rok – 2021


01_zaproszenie_obrazek.jpg
Decyzja o ustaleniu nowego terminu, zostanie podjęta w odpowiednim, możliwym czasie, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni. Tematyka zjazdu będzie obejmowała szeroki zakres zagadnień anatomicznych, które, mimo upływu lat, są wciąż przedmiotem badań. Językiem zjazdu będzie język polski i angielski. Program zjazdu będzie obejmował wykłady plenarne oraz tradycyjnie – wystąpienia ustne i sesje plakatowe. Streszczenia zjazdowe ukażą się w formie pamiętnika zjazdowego. Zjazd zorganizowany będzie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Mam nadzieję, że nasz nadmorski klimat udzieli się uczestnikom zjazdu, którzy, po naukowych obradach z radością spędzą czas na naszym pięknym morzem. Ze swej strony organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zjazd okazał się być nie tylko owocnym i wartościowym ale i również przyjemnie spędzonym czasem.

Wszystkie informacje związane ze zjazdem tj. opłaty wpisowe, terminarz zgłoszeń i wpłat oraz rezerwacji znajdują się na stronie zjazdowej.

Prof. Janusz Moryś
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego